Постановка задачи……………………………………………………….3

Представление нагрузки q(Ѳ) в виде ряда Фурье………….…….…4

Функция напряжений………………………………………………….....6

Компоненты напряженного состояния………………………………..8

Граничные условия………………………………………………………9

Ответ………………………………………………………………………12

Список литературы……………………………………………………...13

 

Button

Кожен алгоритм можна проектувати застосовуючи три базові конструкції: лінійну, розгалуження та циклу.

Розгалуженою називається така алгоритмічна конструкція, яка передбачає у процесі виконання операцій вибір кількох можливих варіантів продовження роботи залежно від результату п6еревірки виконання певних умов.

Розгалужена алгоритмічна конструкція, що складається лише з двох гілок, має назву простої, якщо гілок більше ніж дві – складної.

Розгалуження – це алгоритмічна конструкція, де перевіряється умова (значення логічного виразу), і залежно від її істинності чи хибності виконується та чи інша серія команд. Є такі види розгалужень:

1)    повне;

2)    неповне;

3)    вибір.

 

Button

Углерод — вещество с большим числом аллотропических модификаций. Аллотропные модификации углерода по своим свойствам наиболее радикально отличаются друг от друга, от мягкого к твёрдому, непрозрачного к прозрачному, абразивного к смазочному, недорогого к дорогому. Эти аллотропы включают аморфные аллотропы углерода (уголь, сажа), нанопена, кристаллические аллотропы — нанотрубка, алмаз, фуллерены, графит, лонсдейлит и церафит.

Button