На земном шаре обитает 287 видов хищных птиц.
Это совсем немного - чуть больше 3% мировой орнитофауны.
К хищным птицам относятся: дневные хищные птицы - грифы, коршуны, сапсан, ястребы, беркут, орлы, скопа; ночные хищные птицы - совы и филины. Общие черты хищных птиц это крючковатый клюв, длинные острые когти на сильных ногах, зоркое зрение. Питаются хищные птицы очень разнообразно, насекомыми, беспозвоночными, земноводными, рыбой, грызунами, млекопитающими и другими птицами.
Button

 

Високоякісний прийом телепрограм можливий тільки за умови вибору найбільш придатного для даного району типу антени і правильної її установки.

В даний час у багатьох населених пунктах з'явилася можливість прийому декількох телевізійних програм (іноді до десяти), переданих у метровому і дециметровому діапазонах хвиль. Однак багато власників прекрасних телевізорів не можуть домогтися чіткого зображення на екрані тільки тому, що через незнання використовують не той тип чи антени неправильно її установили. Крім того, індивідуальна антенно-фідерна система для прийому телесигналу може містити пристрої, що погодять, антенні підсилювачі, суматори і розгалужувачі сигналу, неправильне застосування яких також приводить до погіршення прийому.
На якість прийому телепрограм вплив

 

Button

В ходе данной работы,проведенное исследование позволило нам выявить средние доходы каждой семьи в месяц и средние расходы на питание. Мы распределили результаты по группам, включающим в себя равные интервалы, а так же на группы по 3 человека и на группы, включающие в себя увеличивающиеся в арифметической прогрессии интервалы. Во всех трех случаях мы проанализировали различные статистические показатели для каждой из получившихся групп, а также рассчитали групповые показатели и убедились в их соответствии рассчитанным раннее индивидуальным.  Для случая с распределением на группы по 3 человека построили кривую Лоренца. Группы, разбитые на увеличивающиеся в арифметической прогрессии интервалы, мы разбили на равномерные интервалы, вычислили индивидуальные и групповые показатели методом моментов, построили гистограмму и выдвинули гипотезу о нормальном распределении. Однако после выравнивания частот и проверки критериями Пирсона, Романовского и Колмогорова наша гипотеза не подтвердилась.

Button

Газова стала повітря .

  1. Число тактів циклу двигуна . Через ряд переваг на автомобілях, тракторах і дорожно-будівельних машинах використовують чотиритактні двигуни, тому в курсовій роботі передбачається розробка тільки таких двигунів.
  2. Ряд вихідних параметрів теплового розрахунку зумовлюється типом камери згорання, яка суттєво впливає на паливну економічність і токсичність відпрацьованих газів ДВЗ. Тому вибору її типу необхідно приділяти особливу увагу.
  3. Для бензинових карбюраторних двигунів ступінь стиску визначається заданим октановим числом бензину. За завданням А-92, тому ступінь стиску буде .
  4. Коефіцієнт надміру повітря α=0,91 при максимальній потужності двигуна.
  5. Підвищення температури заряду в процесі впуску вибирають на основі експериментальних даних.  Для даного двигуна  беремо .
  6. Тиск відпрацьованих газів у циліндрі двигуна в кінці випуску ( в точці індикаторній діаграми):

 

Button

Розділ 1. Творчі здібності школярів як психологічна проблема

1.1 Теоретичні засади розвитку творчих здібностей школярів підліткового віку

1.2 Зміст та форми поняття «творчі здібності»

1.3 Психологічні особливості школярів підліткового віку

1.4 Основні методики формування творчих здібностей у підлітків

Розділ 2. Психодіагностичні методики для дослідження творчих здібностей та творчого потенціалу школярів підліткового віку

2.1 Опитувальник креативності Джонса

2.2 Діагностика рівня невербальної креативності (творчих здібностей)

2.3 Самооцінка творчого потенціалу особистості

2.4 Діагностика особистісних творчих здібностей (Є.Є. Тунік)

 

Button